Feedback

The food of the champions

 1. Comproved: wetenschappelijk onderzochte tool om collectieve, individuele en peerfeedback te faciliteren (helpend handje). Buddycheck is een gelijkaardig alternatief.
 2. Exit ticket: reflecteer op het effect van je leeractiviteit (kader). Online versie.
 3. Feedback didactische info: het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs biedt je heel wat didactische tips over het geven van feedback.
 4. Feedback geven: website van UAntwerpen over feedback.
 5. Feedback instrumenten: overzicht van KdG, met uitgebreide informatie.
 6. Feedbacktool (VSK): verbeter je lespraktijk via feedback van je doelgroep.
 7. JoeZoo Express: Add-on voor Google Docs, waarmee je feedback geeft in het document.
 8. Kaizena: formuleer je feedback rechtstreeks in de opdracht en hou de dialoog open (helpend handje).
 9. Mote: audiofeedback integreren (helpend handje); met e-Comments kan je ook video integreren en standaardformuleringen.
 10. Perusall: stimuleert collaboratieve annotatie (ervaringskennis).
 11. Teammates: compatibel met je Google-account (helpend handje).