Feedback

The food of the champions

  1. Comproved: wetenschappelijk onderzochte tool om collectieve, individuele en peerfeedback te faciliteren. Buddycheck is een gelijkaardig alternatief.
  2. Exit ticket: reflecteer op het effect van je leeractiviteit (kader). Online versie.
  3. Feedback didactische info: het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs biedt je heel wat didactische tips over het geven van feedback.
  4. Feedback geven: website van UAntwerpen over feedback.
  5. Feedbacktool (VSK): verbeter je lespraktijk via feedback van je doelgroep.
  6. JoeZoo Express: Add-on voor Google Docs, waarmee je feedback geeft in het document.
  7. Kaizena: formuleer je feedback rechtstreeks in de opdracht en hou de dialoog open (helpend handje).
  8. Mote: audiofeedback integreren (helpend handje); met e-Comments kan je ook video integreren en standaardformuleringen.
  9. Perusall: stimuleert collaboratieve annotatie (ervaringskennis).
  10. Teammates: compatibel met je Google-account (helpend handje).