Interactie

Interactie uitlokken met speelse werkvormen

  1. Codenames: succesvol woordspel, in online vorm.
  2. Flippity: een waaier aan online spelvormen.
  3. Lingo: woorden raden
  4. Skribbl: begrippen raden aan de hand van je tekentalent.